Consultanta GDPR Timisoara

Termenii şi Condiţiile

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica pentru utilizarea website-ului www.gdpr-timisoara.ro și pot fi modificați oricând de către Consultanta GDPR Timișoara fără notificare prealabilă.

Condițiile Generale definesc condițiile de utilizare a website-ului www.gdpr-timisoara.ro de către vizitatori, clienți sau potențialii clienții. Accesarea si navigarea pe acest website, acceptați termenii descriși in continuare.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

 Vizitatorul/Clientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Consultanta GDPR Timișoara (ITSC ASRO 2017 SRL).

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Consultanta GDPR Timișoara și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Consultanta GDPR Timișoara, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Vizitatorul/Clientul nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Consultanta GDPR Timișoara, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Consultanta GDPR Timișoara asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Consultanta GDPR Timișoara.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului si elementele de grafica, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitaților prezente si viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newsletter etc.) aparțin Consultanta GDPR Timișoara.

Conținutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane in alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Consultanta GDPR Timișoara. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțiala, integrala sau modificata a conținutului acestui site sau a oricărei parți a acestuia efectuate in alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri non comerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea forma: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul www.gdpr-timisoara.ro , iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau in finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Consultanta GDPR Timișoara – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii săi le dețin asupra/in legătura cu site-ul  www.gdpr-timisoara.ro.

Consultanta GDPR Timișoara își rezerva dreptul de a acționa in instanța orice persoana si/sau entitate care încalcă in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului in orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail contact@gdpr-timisoara.ro, cu specificația „In atenția Consultanta GDPR Timișoara”.

Orice persoana care transmite sau publica in orice mod informații ori materiale către site își asuma obligația de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terța persoana le-ar putea invoca in legătura cu materialele si informațiile transmise in orice mod către site, iar persoanele care expediază in orice mod informații ori materiale înțeleg si accepta ca încălcarea in orice mod a acestei obligații nu poate angaja in niciun mod răspunderea Consultanta GDPR Timișoara, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Consultanta GDPR Timișoara poate derula in orice moment campanii publicitare si/sau promoții in orice secțiune din site, fără ca aceasta operațiune sa necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile si dimensiunea campaniilor publicitare si promoțiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului si pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabila.

Consultanta GDPR Timișoara nu își asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate in site, altele decât cele organizate strict pe site.

Limitarea răspunderii administratorului site-ului

Consultanta GDPR Timișoara nu își asuma obligația si nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Consultanta GDPR Timișoara va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si maniera profesionista in care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi si menține încrederea Utilizatorilor in site. In acest sens, Consultanta GDPR Timișoara va încerca sa corecteze in cel mai scurt timp posibil erorile si omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului si in nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna-credința, din surse apreciate ca fiind de încredere. In cazul in care vreunul din articolele publicate sau orice alta informație intra sub incidenta legii dreptului de autor, rugam Utilizatorii sa ne contacteze la adresa de e-mail contact@gdpr-timisoara.ro, pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informația prezentata poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta in cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg si accepta faptul ca Consultanta GDPR Timișoara nu garantează:

  • ca informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;
  • ca informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte si nu își asuma răspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;
  • ca informațiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii își asuma întreaga responsabilitate;
  • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor si a serviciilor făcând-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
  • ca serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – fata de acest aspect, Consultanta GDPR Timișoaranu își asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg si accepta faptul ca Consultanta GDPR Timișoara nu este responsabila pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg si accepta ca Consultanta GDPR Timișoara este absolvita de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. In mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere Consultanta GDPR Timișoara pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forța majora, Consultanta GDPR Timișoara si/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi, este exonerata total de orice răspundere. Cazurile de forța majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Consultanta GDPR Timișoara, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure Consultanta GDPR Timișoara si/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi de si împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor in legătura cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Consultanta GDPR Timișoara nu oferă nicio garanție, nici in mod expres si nici implicit, in ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului www.gdpr-timisoara.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

Informații Personale

Prin intermediul website-ului sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră si posibilitatea de a va contacta. Solicitarea informaților (nume, prenume, numele companiei, număr de telefon, e-mail, răspunsul la întrebări, sunt utilizate pentru crearea de oferte personalizate in funcție de serviciul ales.

Informațiile solicitate pe acest website, are loc pentru a putea beneficia de serviciile noastre, pentru a va putea contacta telefonic/mail. Contactul de către dumneavoastră, reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru a vi se răspunde înapoi sau a primi informațiile solicitate.

Legăturile cu alte website-uri afișate pe website-ul nostru nu sunt controlate/garantate de către Consultanta GDPR Timișoara.

Modificarea termenilor și condițiilor

Consultanta GDPR Timișoara are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Contactează-ne
Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați. contact@gdpr-timisoara.ro

error: Conținutul este protejat !!