Consultanta in Implementarea pentru Asocialtile de Propietari

  1. Informare-desemnare-instruire
  • Informarea persoanelor din conducere privind conformarea organizatiei la cerințele GDPR
  • Desemnarea prin decizie managerială a DPO sau externalizarea acestei funcţii prin contract
  • Desemnarea prin decizii manageriale a persoanelor membre ale echipei de lucru implicate în procesul de conformare la cerințele GDPR
  • Instruirea intregului personal implicat în manipularea datelor cu caracter personal privind cerinţele GDPR